Kampvert

Fordeling av kunstgressbanen av ulike deler for 7er kamper. 

Nedenfor ligger fotballforbundets veileder for kampvert-oppgaven. Kampvert må møte senest samtidig med spillerne og for de fleste kampene da være 45 min - 1 time før kampstart. 

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Hovedoppgaven til kampverten er å bidra til et godt og trygt kamparrangemen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis. 

Før kampen:

Under kampen:

Etter kampen:

*Alle 11’er-, 9’er- og 7’erkamper skal ha minst en kampvert hver. For 5’er- og 3’erkamper som spilles samtidig setter klubbene opp et passende antall kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.

Mer om Fair play på NFF sine sider.