Kampvert


Fordeling av kunstgressbanen av ulike deler for 7er kamper.

Nedenfor ligger fotballforbundets veileder for kampvert-oppgaven. Kampvert må møte senest samtidig med spillerne og for de fleste kampene da være 45 min - 1 time før kampstart. Det er ønskelig at kampvert også bidrar sammen med lagleder å gjøre klar spillebanen. Ulike banestørrelser finner en her. Målfelt skal på 7er og 9er baner skal være 8m x 21 m. Alle lagledere og trenere skal ha fått tilgang til klubbhuset via Unloc, men si fra om noen mangler. Brikke på innsiden av hoveddøra gir tilgang til alle dører samt flomlys på Moan. Viktig at den henges tilbake på riktig plass etter bruk.

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Hovedoppgaven til kampverten er å bidra til et godt og trygt kamparrangemen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis.

Før kampen:

  • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

  • Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

  • Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

  • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

  • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

  • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

Etter kampen:

  • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

  • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

*Alle 11’er-, 9’er- og 7’erkamper skal ha minst en kampvert hver. For 5’er- og 3’erkamper som spilles samtidig setter klubbene opp et passende antall kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.

Mer om Fair play på NFF sine sider.