Kiosk- og ryddeliste

Kalenderen viser fordeling av kioskvakt og ryddeuke for lagene våren 2022. Lag som ikke har fått tildelt uke i vår, vil få til høsten.

Oversikt over kamper finner dere her. Sjekk når det nærmer seg deres uke for eventuelle flyttinger. Kioskinstruks ligger her.

I ryddeukene skal hvert lag plukke søppel rundt anlegget, og om nødvendig flytte søppelkasser tilgjengelig for tømming.