Klubbhuset på Moan

Utleie

Klubbhuset er til disposisjon for lag, men bruk skal avklares med husansvarlig, Astrid Gimseng, 957 42 795. Hun er også kontaktperson for ekstern utleie.