Laglederinfo

LAGLEDERINFO SKAUN BK

Styret:

All kontaktinfo ligger på skaunbk.no.

Sponsor for lag:

Skaun BK har følgende krav til egne sponsorer for det enkelte lag.

 

«All sponsing må være i tråd med våre etiske retningslinjer. Sponsorer som er engasjert av

Skaun BK, skal ikke forespørres uten at dette er avklart med sponsoransvarlig i ballklubben.

 

Videre skal det ikke settes trykk på klær, uten at dette er avklart med Skaun BK.

 En oversikt over våre sponsorer, finnes på hjemmesiden til Skaun BK.»

Utstyr

Klubben har egen klubbkolleksjon. Rød overdel, røde shortser og hvite strømper.Rød

klubbgenser og svart bukse.Hele kolleksjonen finnes på NorContact sine hjemmesider.

Ragnhild Wist er utstyrsansvarlig, og NorContact er utstyrsleverandør. Alle innkjøp av

klubbutstyr skal gå via utstyrsansvarlig.


Spillerne får utdelt klubbdrakt på kamper og turneringer. Disse har nummer og

klubbsponsorer ferdigtrykt.

Skaun BK kjøper ikke inn drakter med navn på spillere, men laget/spillerne kan kjøpe dette

selv.

Lagledere tar kontakt med utstyrsansvarlig også når de gjelder førstehjelpsutstyr, baller og

annet lagsutstyr.

Inntekter til det enkelte lag:

Alle tiltak meldes inn til kasserer før det settes i gang. Dette gjelder salg av ulike ting og

dugnader som laget skaffer på egen hånd.

Kasserer og styret fordeler inntekstbringende tiltak som klubben får tilbud om, til lagene

etter innmeldt behov.

For å drive inntektsbringende tiltak må laget ha et formål for innsamlingen.

Medlemslister og avgifter:

Sendes på mail til kasserer.


Husk:

Navn på spiller og foresatte.

Mail, tlf og fødselsdato på alle.

Det sendes ut sms og mail til alle, og det kan betales både på tilsendt faktura og på Min

idrett.

Alle endringer på sendes kasserer for oppdatering av medlemslister.

Fiks

Fiks er fotballenes system for registrering av spillere fra 12 år. Fra 13 år kan kamptropp til

kamper legges inn. Det er gitt tilgang og rettigheter til trenere eller lagledere. Trenger noen

opplæring, ta kontakt med Jomar eller Mildrid.

Utleie av baner og klubbhus

Astrid Gimseng(95742795) har ansvar for utleie av hus, og Jomar Estenstad(411 92 805) har

ansvar for treningstider på baner og hall.

Samarbeid med andre klubber

All kontakt med andre klubber om spillere og samarbeid skal foregå via Mildrid . Dette er

viktig, da annen kommunikasjon kan føre til både karantene og manglende forsikring.

Nøkler

Frode Skinstad(41700081) har ansvar for å dele ut nøkler/tilgang til hus, lys på bane og hall.

Ta kontakt, så får du den tilgangen du trenger.

Kiosk

Mildrid Gimseng er kioskansvarlig. Oversikt over kamper legges ut på hjemmesiden, og liste

over fordeling på lagene vil snart bli sendt ut.

Kioskinstruks ligger på hjemmesiden

Cup.

Klubben dekker to cup påmeldinger pr. lag pr. år. Påmelding via Lillian

Når det gjelder anbefaling på hvilke cuper aldersgruppene skal delta på , henvises det til SU.

Flytting av kamper/trekking av lag

Ta kontakt med Jomar.

Bruk av baner/hall og klubbhus.

Det sendes ut ryddeliste til hvert lag, to ryddeuker pr. lag pr. år.

Når ditt lag har brukt huset skal det ryddes av den enkelte bruker. Brukt utstyr på kjøkkenet

skal vaskes og settes på plass.

Når garderober, inngangsdør og WC ute er låst opp skal den som sist forlater Moan sjekke at

dørene er låst.

Lerkendaldugnad

Vi er så heldig at vi har fått denne jobben. Tor Kvalvik ( 911 95 017) er ansvarlig.

Det blir sendt mail til alle lag med muligheter for å melde seg på. Alle lag blir satt opp på

minst en kamp, og det kan være greit å sjekke med laget og melde inn ønske.


Kampvert

Alle lag skal ha kampvert på sine hjemmekamper. Se egen instruks på hjemmesiden